Trygghet, säkerhet, omtanke, upplevelse.

Alla är välkomna att flyga på Tveta. 

Vi har dock ett antal generella riksregler samt lokala regler, uppställda både av SSFF och FRIFLYGARNA, som gäller för friflygare, tandem, motorflygare och besökare. Dessa är till för att skapa en trevlig, respektfull och säker atmosfär för piloter, besökare, markägare och boende i området. 

Licens.

För alla som flyger eller balanserar på Tvetaberg är det självklart att ha en giltig licens. Detta är ett krav både från oss som driver verksamheten på Tveta och från SSFF! Licensen vittnar om förväntad kunskapsnivå och att innehavaren är försäkrad. I början av varje år kontrolleras samtliga som kommer för att flyga på Tveta. Detta gäller även utländska besökare. 

Licenskontroll.

I början av säsongen kontrolleras samtliga piloter att de har en giltig licens! Konsekvenserna att inte ha licens kan vara ödesdigra.

Måste utrustning.

För att flyga på Tvetaberg med FRIFLYGARNA krävs att samtliga piloter, utöver licens, skall bära den utrustning som är lagstadgad av SSFF samt bestämt av FRIFLYGARNA's lokala regler. 

Vario; ett krav för att säkerställa att man inte hamnar i kontrollerat luftrum.

Komradio; Inget krav för friflygpiloter men på Tveta vill vi att samtliga piloter har komradio för att kunna bli nådd av startledaren ifall startledaren behöver kontakta flygande piloter pga luftrummen eller andra händelser. Även bra att ha för att kunna kommunisera med fältpersonalen för att kunna få tips, råd och guidning under flygningen.

Release; ett krav om du vill kunna komma upp i luften på ett vinschfält.

Personligt utrustningskrav; hjälm, kängor, handskar, glasögon, täckande klädsel, första förband, olycksrapport, nödskärm, sele och förstås skärmen.

Hjälm, kängor och handskar, SKALL ALLTID bäras, även vid balansering!

Roligt och bra att ha; vattenpåse med slang, GPS, kamera och flygkarta.

Parkering får endast ske på anvisad plats. 

Pga av utrymmesskäl och för de flygandes säkerhet får parkering endast ske på anvisad plats. Att framföra ett fordon på fältet är absolut förbjudet eftersom piloten i slutfasen av en landning har begränsade möjligheter att korrigera sin flygbana och fordonsföraren å sin sidan kan inte se varifrån en skärmflygare kan tänkas "dimpa" ner, vilket kan leda till svåra skador på både pilot och fordon.

Flygförbuds zon för paramotorflygning.

I luftrummet kring flygfältet är det förbjudet att flyga med paramotor. Detta för att respektera och inte störa de boende i området.

Det är således föbjudet att både starta och landa med paramotor på Tvetaberg. 

 

Verksamhet utan FRIFLYGARNA.

Att balansera, friflyga, motorflyga eller paramotorflyga på flygältet är inte tillåtet utanför planerad verksamhet. 

Det råder totalt förbud mot att köra bil på flygfälet. Endast personal får beträda flygfältet.

Allt detta pga säkerhetsskäl samt för att inte förstöra markbeskaffenheten.

Vi vill inte förknippas med olovlig verksamhet av personer som riskerar att inte respektera markägare och boende. Ej heller om det skulle ske någon olycka, om det dessutom visar sig att personen ifråga inte har en giltig licens blir situationen än mer problematisk.