Tveta flygfält

Fältet ligger precis norr om ortsnamnet "Mjölnartorp" som ligger mitt i bilden. 

Om det blåser en västlig vind använder vi oss av östra startplatsen, "Ö" på kartan. Ni når starten genom att ta infarten mot "Lerhaga" om ni kommer på Tvetavägen. Vi finns på fältet på vägens västra sida.

Om det blåser en ostlig vind använder vi oss av västra startplatsen, "V" på kartan. Ni når starten genom att åka på Tvetavägen fram till vägkorsningen som leder mot Järna repektive Nykvarn. Då ser ni oss på fältet syd ost om den korsningen.