Bussarna utgår från Södertälje buss- och pendeltågstation.

Tveta flygfält, östra starten.

Buss 784, 789 och 785. Busshållplatsen heter "Tvetaberg". För busstider, gå in på SL.

Fältet ligger precis norr om ortsnamnet "Mjölnartorp" som ligger mitt i bilden. 

Om det blåser en västlig vind så använder vi oss av östra startplatsen, "Ö" på kartan. Ni når starten genom att promenera ca 100 meter väst syd väst utefter Tvetavägen från busshållplatsen till infarten mot "Lerhaga". Därefter är det ca en 500 meters promenad från Tvetavägen till Fältet. Vi finns på fältet på vägens västra sida.

Tveta flygfält, västra starten.

Buss 784 och 785. Busshållplatsen heter "Valstavägen". För busstider, gå in på SL.

Fältet ligger precis norr om ortsnamnet "Mjölnartorp" som ligger mitt i bilden. 

Om det blåser en ostlig vind så använder vi oss av västra startplatsen, "V" på kartan. Ni når starten genom att åka på Tvetavägen fram till vägkorsningen som leder mot Järna repektive Nykvarn. Då ser ni oss på fältet syd ost om den korsningen.