Nödisompackning

Jag hjälper dig att packa om din nödskärm, både rundkalotter och styrbara.

 

Om behov finns kan jag även bokas för en heldag med ompackningar.

Pris
Nödskärmsompackning Rundkalott 500,00 kr
Nödskärmsompackning Styrbar 1000,00 kr