Flyga tillsammans med en tandempilot.

Med tandem barn avses att barnet är minst 4 år gammalt upp till och med 12 år. 

Vi vill att barnet ska kunna kummunisera med tandempiloten för att piloten ska kunna få en uppfattning om barnets egna vilja och känslor då vi inte vill att barnet ska känna att upplevelsen blir till tvång.

Under hösten tar vi emot dropinkunder. Kolla på vår Facebooksida först för att förvissa er om att det är en tandempilot i tjänst den dagen. 

Boka tandem barn.  I dagsläget tar vi inga bokningar. 

 

Pris
Tandem barn 895,00 kr
Film / foto Överföring till smartphone 350,00 kr
Film / foto Överföring till minneskort 450,00 kr
Tandem med film/foto Överföring till er smartphone. 1200,00 kr
Tandem med film/foto Inklusive minneskort. 1300,00 kr