Över hela Sverige finns flera olika sorters luftrum. Vissa får vem som helst vistas i, vissa får endast de med transponder vistas i och i vissa får ingen finns i. Det är därför av yttersta vikt att alla piloter lär sig tolka de flygkartor som finns, har en vario med färska batterier samt respekterar det regelverk som är uppsatt för allas säkerhet. Att möta en 747'a sittandes i en skärm är ingen bra idé.

 

I Stockholm TMA befinner sig all flygtrafik som är år på väg till och från Arlanda. 

Tveta flygfält befinner pricis under Stockholm TMA. Det luftrum vi flyger i kallas för G-luft och betyder att luftrummet är okontrollerat. Här får alla vara och regeln är, se och bli sedd. Taket på G-luften vi flyger i är 600 meter. 

Vi har dock turen att ha en segelflygsektor, Södertälje A, ovanför oss som ligger på mellan 600 till 900 meter. Och till väster om oss finns ytterligare en segelflygsektor, Södertälje B. Dessa två sektorer kan vi öppna upp med hjälp av ett samtal till Arlanda.